Haukåsens D-kull

Født: 30. juni 2011                                                                                                         3 hanner, 1 tispe

Stamtavle, flere bilder og forventninger til kullet; se lenger ned på siden

Mor: SchhI AkklI Haukåsens Are Uvær   

HD: A, AA: A, index 105      

        

  

  

 

 

  

 

 

Far: Sch III KklI Nilo v Heralmaborg   

HD: A, AA: A, index 109

 

 

 

 

 

 

 

Nilo van Heralmaborg

 
Forventninger til kullet:
Eksteriør:
Valpenes mor, Are, har eksteriørmessig flere CK, og hun har gitt avkom med CK-kvalitet i flere kull. Nilo, valpenes far, har også avlet et meget godt eksteriør videre i mange kombinasjoner. Nilo er i tillegg kjent for å avle gode hofter. 
   
Bruks:
Bruksmessig er Are SchhI, samt at hun er brukshundkåret og har konkurrert i LP kl III.. Videre er henes mor brukshundkåret, og har konkurrert i LP Elite. En datter fra B-kullet; Haukåsens Bitte, debuterte i LP kl I med å bli Finnmarksmester. Lett trenbare hunder går derfor igjen i tre generasjoner. I tillegg er Nilo en hund som kan bidra positivt bruksmessig. Han framstår som en vital hund, og har tidligere gitt vitale, arbeidsvillige avkom. 
   
Mentalitet:
Are har, som sin mor, bestått funksjonsanalyse. Så langt har Trollias Azzie fra Ares første kull ført denne gode tradisjonen videre, og sørget for beståtte funksjonsanalyser i tre generasjoner. Nilo har også gitt inntrykk av å være en trygg, stabil hund. Når det gjelder tidligere kull har valpene til Are fått gjentatte positive tilbakemeldinger nettopp på at de framstår som trygge, gode hunder. 
 
Ut fra dette er det grunn til å forvente at kombinasjonen vil gi sunne, pene og lettrente valper med god arbeidslyst og trygge, gode nerver.  
 
 
 
Stamtavle:

  

 

 

 

SCHH3 BH AD
Nilo V Heralmaborg

 

SCHH3
Quantum Von Arminius

SCHH3
Dux Della Valcuvia

SCHH1
Only Vom Wutachtal

 

Janke V Heralmaborg

SCHH3 BH AD
Esko Vom Dänischen Hof

SCHH1
Cindy V Heralmaborg

 

SCHH1
Haukåsens Are Uvær

 

N UCH SCHH1 BH
Jambo v Holtkämper See

Heros Vom Holtkämper See

Lamri Von Der Urbecke

 

Haukåsens Una Uteligger

Emo Von Der Wienerau

Dunja Vom Laacher-Haus

 

 

 

 

 

 

 

 

Haukåsens Doffen Driv, 9,5 uker